Profil zadavatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí

  • Název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • IČO: 00551023
  • Adresa:
    Na Poříčním právu 376/1
    128 01 Praha - Praha 2
  • Adresa profilu zadavatele: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506495
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VŘ 003 - Administrativní řízení projektu
VZ malého rozsahu Uzavřeno
Vypracování jednotné metodiky řízení projektů na MPSV vč. zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit - opce
nadlimitní Zadáno
Vypracování koncepce rozvoje klíčových webových aplikací ŘO OP LZZ a studie proveditelnosti dalšího vývoje web aplikací pro programové období 2014+
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření minimálního rámce sítě služeb na krajské úrovni
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření, provoz a rozvoj informačního systému pro zajištění monitoringu a vyhodnocování projektů ESF (IS ESF 2014+) a zajištění služeb společného technologického rámce (frameworku) pro webové aplikace zadavatele
nadlimitní Zadáno 19.08.2014 10:00
Zajištění odborných a manažerských školení pro pracovníky MPSV
nadlimitní Zadáno 11.08.2014 10:00
Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění technické kontroly motorových vozidel MPSV
podlimitní Zadáno 30.07.2012 10:00
Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění technické kontroly motorových vozidel MPSV
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury MPSV – realizace opčního práva
nadlimitní Zadáno
Zpracování návrhu optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování studie proveditelnosti k implementaci úrazového pojištění
podlimitní Zadáno 26.03.2014 10:00
Zajištění 8 akcí – KA3 - Workshop CŽV a KA4.5 – Poruchy attachmentu u dětí v náhradní rodinné péči
nadlimitní Zadáno 25.09.2018 08.10.2018 10:00
II. odborný seminář
nadlimitní Zadáno 24.09.2018 08.10.2018 10:00
Zajištění workshopu „Podpora sociálního bydlení: Poskytování podpory v bydlení lidem se závislostmi“
nadlimitní Zadáno 20.09.2018 01.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››