Profil zadavatele: Česká správa sociálního zabezpečení


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČSSZ - Bezpečnost (HW)
nadlimitní Zadáno
ČSSZ - centralizace SPRIZ
nadlimitní Zadáno
ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava
podlimitní Zadáno 28.11.2013 12:00
ČSSZ - Formuláře - Etapa 1
nadlimitní Zadáno 18.09.2013 12:00
ČSSZ - investiční akce malého rozsahu - strojní, část: výměna a rozšíření EPS
VZ malého rozsahu Zadáno
ČSSZ - obnova vozového parku
nadlimitní Zadáno
ČSSZ - pořízení a obnova EPS
podlimitní Zadáno 10.10.2012 12:00
ČSSZ - pořízení a obnova EZS
podlimitní Zadáno 19.09.2012 12:00
ČSSZ - pořízení a obnova klimatizačních zařízení
podlimitní Zadáno 17.09.2012 12:00
ČSSZ - stavební úpravy budovy ubytovny ústředí
podlimitní Zadáno 27.01.2014 12:00
ČSSZ – Vypracování odborných odhadů nákladů - rozpočtů na zateplení objektů ČSSZ včetně technické zprávy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2014 12:00
Disková pole pro bladové farmy a dovybavení SAN infrastruktury
nadlimitní Zadáno 12.08.2013 12:00
Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb s IBM č. CHG044N
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace informačního a komunikačního rozhraní pro Projekt 159
nadlimitní Zadáno
Dodávka kancelářských, hygienických a dalších obdobných potřeb
podlimitní Zadáno 13.05.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››