Profil zadavatele: Česká správa sociálního zabezpečení


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Metodika řízení projektů ČSSZ ve vazbách na platné interní akty řízení ČSSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních procesů na ČSSZ včetně zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit
nadlimitní Zadáno
"Migrace systému WebTransactions v rámci koncepce IIS ČSSZ "
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup notebooků včetně příslušenství pro potřeby ústředí ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2014 12:00
Nákup scannerů pro skenování dokumentů NEM ČSSZ
podlimitní Zadáno 14.08.2013 12:00
Nákup tiskových zařízení včetně souvisejících servisních služeb
nadlimitní Zadáno
Objednávka licencí včetně maintenance pro poštovní brány IMSVA (Inter Scan Massaging Security)
VZ malého rozsahu Zadáno
Obměna doménových řadičů
nadlimitní Zadáno
Obnova a technické zhodnocení aplikačních serverů
nadlimitní Zadáno
Obnova datového úložiště
nadlimitní Zadáno
Obnova datového úložiště
nadlimitní Zadáno
Obnova serverů v regionech
nadlimitní Zadáno
Oprava střechy (Hornoměcholupská)
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava toalet
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava výtahu v budově MSSZ Brno - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno
Opravy oken výměnným způsobem v objektu OSSZ Litoměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››