Profil zadavatele: Česká správa sociálního zabezpečení


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční a informační služby a obsluhy pobočkové ústředny v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno
Zateplení meziprostoru střešní konstrukce objektu OSSZ Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno
Zhotovení štítků s čárovými kódy a archových etiket pro ČR-ČSSZ
podlimitní Zadáno 25.04.2013 10:00
Poskytování služeb fyzické ostrahy na OSSZ Teplice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2018 31.05.2018 00:00
Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost (APV EXK, DAP) a úložiště informací o důchodech (APV EDS)
nadlimitní Zadáno 10.05.2018 19.06.2018 12:00
Rámcovou dohodu na zajištění servisu a údržby v budově OSSZ Zlín
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 02.05.2018 00:00
Smlouvu o zajištění informační služby a ostrahy v budově OSSZ Zlín
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 02.05.2018 00:00
Smlouva na poskytování maintenance pro Check Point IPS Blade
nadlimitní Zadáno 21.03.2018 26.04.2018 12:00
Provádění pravidelných revizí el. instalací, hromosvodů, nouzového osvětlení, oprav na veškeré elektroins. a dodávka elektroins.materiálu na zajišťované opravy u Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) Svitavy, Chrudim a Náchod – 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 03.04.2018 09:00
Provádění pravidelného servisu na výtazích objednatele v regionu pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 16.04.2018 12:00
Podpora a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky - 2018+
nadlimitní Zadáno 16.03.2018 02.07.2018 12:00
Revize a servis plynových kotlů v budovách PSSZ a ÚP PSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 27.03.2018 13:00
ČSSZ PUL-REVIZE A SERVIS ELEKTRO
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 26.03.2018 16:00
Zajištění překladatelských služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení
nadlimitní Zadáno 06.03.2018 12.04.2018 12:00
Dodávky razítek, štočků a náhradních podušek pro jednotlivé OSSZ v působnosti ČSSZ pracoviště Ostrava dle specifikace v příloze číslo 1.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 27.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016