Profil zadavatele: Česká správa sociálního zabezpečení


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup čtecích zařízení pro čárové kódy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 04.06.2015 12:00
Oprava dveří pro vstup imobilních občanů a oprava dveří pro zabezpečení nechráněné únikové cesty, Oprava chodníků a nájezdů na chodníky pro invalidy… Oprava požárně odolných podhledů s požární odolností…celý název viz smlouva (pro PZ moc dlouhý)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 05.06.2015 09:00
Oprava střešní krytiny v budově Fibichova 2, Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 10.06.2015 14:00
Havarijní oprava střech budov OSSZ Mladá Boleslav a ÚP V Korytech, Praha 10
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2015 03.06.2015 11:00
Obnova vozového parku
nadlimitní Zadáno 14.05.2015 17.09.2015 12:00
Opravy místnosti ve 2.p. hlavní budovy ČR-ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 28.05.2015 12:00
Stavební úpravy a opravy místností pro styk s veřejností pro ČR-ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 20.05.2015 12:00
Oprava svítidel ve vnitřním osvětlení výměnným způsobem a oprava osvětlovacích těles veřejného prostoru vně budovy výměnným způsobem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 15.05.2015 14:00
ČSSZ – oprava EPS pro objekt Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 20.05.2015 12:00
Dodávky kancelářských a hygienických potřeb pro potřeby ústředí České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 15.05.2015 08:00
Oprava toalet pro ČR - ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 13.05.2015 12:00
Kancelářský nábytek (pro OSSZ Jablonec nad Nisou)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2015 13.05.2015 08:00
Zajištění pravidelné údržby a servisu zařízení klimatizací
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2015 24.04.2015 09:00
Výměna oken v budově OSSZ Znojmo
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 30.04.2015 14:00
OSSZ Žďár nad Sázavou – oprava rozvodů vody a soc. zařízení v budově
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2015 24.04.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016