Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen
Tento dynamický nákupní systém byl ukončen.

Systémové číslo DNS: P16V00000313
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: 638280
Datum otevření: 03.09.2016
Datum zavedení: 07.10.2016 10:00
Datum ukončení: 02.03.2019 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména níže uvedené služby pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků, jejichž předmětem bude technické, personální, organizační a logistické zajištění konferencí, odborných seminářů, workshopů, kulatých stolů, pracovních setkání a zasedání apod. na území celé ČR.

  V rámci těchto služeb může být požadováno zajištění:
  - prostoru pro konání akce (s bližšími požadavky na umístění i dispozice),
  - promítací techniky (projektor, plátno, notebook, dálkové ovládání, laserové ukazovátko),
  - ozvučení (řečníků i účastníků),
  - hlasovacího zařízení,
  - flipchartu,
  - audio či video záznamu,
  - simultánního tlumočení,
  - šatny,
  - hostesek a techniků po celou dobu konání akce,
  - cateringu (coffeebreaky, hlavní jídlo, nápoje),
  - dopravy, ubytování a parkování pro účastníky (vč. zahraničních),
  - distribuce pozvánek, registrace účastníků, jmenovek a prezenčních listin,
  - tisku, kompletace a rozmístění podkladů pro účastníky,
  - výzdoba a označení sálu povinnými prvky, zajištění směrovek,
  - apod.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 13 290 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS