Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 2018
nadlimitní Zadáno 31.07.2014 22.09.2014 12:00
Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečovatelů“
podlimitní Zadáno 29.07.2014
ČSSZ - RS - Výběr pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ
nadlimitní Zadáno 24.07.2014 30.07.2014 11:00
Oprava sociálního dámského zařízení v budově MSSZ Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2014 11.08.2014 15:00
Dodávky samolepících etiket a tabelačního papíru pro potřeby ústředí ČSSZ
podlimitní Zadáno 17.07.2014 04.08.2014 12:00
OSSZ Znojmo - rekonstrukce dvorních, manipulačních a parkovacích prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2014 01.08.2014 14:00
Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR
podlimitní Zadáno 12.07.2014 29.07.2014 10:00
Zajištění úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2014
OSSZ Vyškov - výměna oken v budově OSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014
ČSSZ - podklady k žádosti o dotaci v rámci OPŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2014 15.07.2014 12:00
Zavedení a provoz informačního systému k projektu Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR
podlimitní Zadáno 02.07.2014 15.08.2014 10:00
Údržba a opravy telefonní sítě v objektech ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 08.07.2014 12:00
Licence Citrix XenApp (Presentation Server) Enterprise verze 6.5 formou doplacení SA (Subscription Advantage) a Citrix NetScaler VPX 10 Mbps Standard Edition
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 10.07.2014 12:00
Version upgrade systému antivirové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 15.04.2014 08:00
Technika pro realizační tým II.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016