Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky potravinové pomoci 2015 – pilotní projekt
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 10.12.2015 16:00
Služba expertní provozní podpory ServiceDesku ČSSZ
podlimitní Zadáno 04.12.2015 28.12.2015 12:00
Dodání dockovacích stanic k NTB
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2015 10.12.2015 13:00
Licence a Support pro Check Point IPS Blade na jeden rok
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2015 14.12.2015 12:00
OSSZ Mělník - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2015 10.12.2015 12:00
Zajištění programátorských prací při úpravách mzdového systému pro Úřad práce ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2015 11.12.2015 14:00
Oprava místností (tzv. kopule) - ústředí ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2015 11.12.2015 12:00
Oprava vstupu a vrátnice - ústředí ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2015 11.12.2015 12:00
Údržba a opravy telefonní sítě v objektech ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2015 09.12.2015 12:00
Dodávky obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 10.12.2015 12:00
Dodávky tiskopisů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 10.12.2015 12:00
Obměna 3000 kusů čipových karet
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 15.12.2015 12:00
OSSZ Plzeň - město - stavební úpravy dispozic, Americká 20-30, 303 18 Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 11.12.2015 12:00
Nákup baterií
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.11.2015 10.12.2015 08:00
Odborná praxe uchazečů o zaměstnání do 30 let věku v ČR – České správě sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 23.12.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016