Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava elektronického požárního zařízení (dále EPS). Revize a funkční zkouška EPS, případné záruční a pozáruční opravy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 16.06.2015 09:00
Zajištění zámečnických prací, údržbářských prací, montáží a oprav pro ČR - ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 22.06.2015 12:00
OSSZ Plzeň - město - sanace zdiva suterénu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2015 25.06.2015 23:59
Nastavení systému vzdělávání v prostředí MPSV
nadlimitní Zadáno 02.06.2015 25.06.2015 10:00
Nákup notebooků včetně příslušenství pro potřeby ústředí ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2015 10.06.2015 13:00
Personální audit v resortu MPSV a vytvoření Personální strategie MPSV
nadlimitní Zadáno 01.06.2015 20.07.2015 10:00
Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II
nadlimitní Zadáno 28.05.2015 02.09.2015 12:00
Rekvalifikace pro Prahu V.
nadlimitní Zadáno 27.05.2015 20.07.2015 13:00
Komunikační infrastruktura - datové služby II
nadlimitní Zadáno 25.05.2015 28.05.2015 10:00
Nákup čtecích zařízení pro čárové kódy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 04.06.2015 12:00
Oprava dveří pro vstup imobilních občanů a oprava dveří pro zabezpečení nechráněné únikové cesty, Oprava chodníků a nájezdů na chodníky pro invalidy… Oprava požárně odolných podhledů s požární odolností…celý název viz smlouva (pro PZ moc dlouhý)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 05.06.2015 09:00
Oprava střešní krytiny v budově Fibichova 2, Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 10.06.2015 14:00
Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) – OPCE, Plzeňský kraj
nadlimitní Zadáno 25.05.2015 26.05.2015 13:00
Analýza datových modelů a datové základny JISPSV
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 01.06.2015 10:00
Rekvalifikace pro Karlovarský kraj II
nadlimitní Zadáno 20.05.2015 15.07.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016