Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření odborných aplikací o služby publikované přes IKR Projektu 159 a rozšíření subsystémů IN/OUT pro Projekt 159
nadlimitní Zadáno
Rozšíření projektu VZ001 - realizace IKR ČSSZ na základě závěrů z Etapy 1
nadlimitní Zadáno
Rozšíření související síťové infrastruktury pro Projekt 159
nadlimitní Zadáno 14.01.2013 12:00
Rozvoj a aktualizace manažerského informačního systému (MIS) – dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Rozvoj elektronické spisové služby v rámci IIS ČSSZ
nadlimitní Zadáno
Řešení Portálu pro Lékařskou posudkovou službu ČSSZ upgrade a následná podpora
VZ malého rozsahu Zadáno
Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi
VZ malého rozsahu Zadáno
Servis automatizovaných archivačních systémů Rotomat
VZ malého rozsahu Zadáno
Servis automatizovaných archivačních systémů Rotomat pro ústředí ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní služby pro prostředí Citrix XenServer XenAPP, APPSence
VZ malého rozsahu Zadáno
Skenery a software pro vytěžování v ústředí ČSSZ
podlimitní Zadáno 22.11.2012 12:00
Služba centralizace zálohování datových zdrojů
nadlimitní Zadáno
Služba centralizace zálohování datových zdrojů ČSSZ
nadlimitní Zadáno
Služba na zajištění provozu a expertní podpory datové sítě
nadlimitní Zadáno 27.05.2014 12:00
Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016