Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ÚP ČR – České Budějovice – havarijní výměna klimatizační jednotky, Klavíkova 1570/7
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 25.05.2016 08:00
External cooperation with a Moldovan entity/entities in scope of the project titled as „Enhancement of capacity in Ministry of work, social security and family in Moldova“ – II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2016 26.05.2016 11:00
Externí spolupráce s moldavským subjektem/subjekty v rámci projektu „Zvyšování kapacit Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny v Moldavsku“ – II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 13.06.2016 10:00
Oprava elektroinstalace 2ks hydraulických výtahů v budově OSSZ Znojmo
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 17.05.2016 14:00
Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Terezy Novákové 62a, Brno
podlimitní Zadáno 03.05.2016 10.06.2016 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Rezortní systém LPS a služby jeho podpory"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 13.05.2016 10:00
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ – minitendr - „Právní poradenství související se smluvním zajištěním dodávek a služeb v oblasti ICT – II.“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 13.05.2016 11:00
Zajištění nezbytné aplikační podpory na lokální aplikace a aplikaci KOC
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 13.05.2016 12:00
Zajištění podkladů a přihlášení projektů energetických úspor OSSZ Chomutov do nejbližší výzvy OPŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 12.05.2016 12:00
Zpracování analytických dokumentů a zajištění konzultačních služeb ve věci přípravy žádosti
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 11.05.2016 10:00
Oprava fasády na mansardách, zateplení římsy nad vstupem na budově OSSZ Havl. Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 12.05.2016 14:00
Tiskové služby 2016
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2016 04.05.2016 10:00
Bilanční diagnostika pro KrP ÚP ČR v Jihlavě II.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2016 21.04.2016 00:00
Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Hrabyně - II
nadlimitní Zadáno 20.04.2016 14.06.2016 11:00
Pronájem multifunkčního zařízení
VZ malého rozsahu Zadávání 14.04.2016 25.04.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016