Veřejná zakázka: „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ – minitendr - „Právní poradenství související se smluvním zajištěním dodávek a služeb v oblasti ICT – II.“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2346
Systémové číslo: P16V00000122
Evidenční číslo zadavatele: VZ 10/2016
Evidenční číslo ve VVZ: 639008
Počátek běhu lhůt: 02.05.2016
Nabídku podat do: 13.05.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ – minitendr - „Právní poradenství související se smluvním zajištěním dodávek a služeb v oblasti ICT – II.“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem daného minitendru je poskytování právních služeb v max. rozsahu 3 000 hodin, primárně souvisejících se smluvním zajištěním dodávek a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií na MPSV. Zejména se bude jednat o:
a) poskytování obecné právní podpory v oblasti současného smluvního zajištění dodávek HW a SW pro MPSV, zejména v souvislosti s JISPSV, vč. doporučení dalšího postupu;
b) rozboru vybraných ustanovení smluv co do souladu s právní úpravou (zákon o veřejných zakázkách, občanský zákoník, autorský zákon, atd.), vyhodnocení klíčových zjištění a návrh doporučení týkající se rizik, dopadů změn a dalšího postupu;
c) právní podpoře při interpretaci smluvních ujednání včetně právní podpory projektového týmu při plnění smluv, zejména ve vazbě na JISPSV;
d) právní podpoře MPSV při jednáních s dodavateli SW a HW pro MPSV, poskytování konzultací a součinnosti MPSV při vyjednáváních, včetně osobní účasti na jednáních, a dále též posuzování a poskytování připomínek ke smlouvám obdrženým od smluvních partnerů;
e) zpracování oponentur k materiálům MPSV;
f) poskytování osobních, telefonických a e-mailových konzultací
g) poskytování dalších forem právního poradenství dle zadání MPSV.


Jedná se o minitendr na základě rámcové smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha - Praha 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky