Veřejná zakázka: Evaluace – 22 % K ROVNOSTI - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3334
Systémové číslo: P18V00000088
Evidenční číslo zadavatele: DNS 01 (2018/18)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace
Datum zahájení: 11.05.2018
Nabídku podat do: 01.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Evaluace – 22 % K ROVNOSTI - II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace a zpracování komplexní evaluační studie pro projekt 22 % K ROVNOSTI – celým názvem „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“ (reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702) – sestávající ze tří samostatných evaluačních zpráv (vstupní, průběžné a závěrečné), jejichž koncepce vyplývá ze stanovených evaluačních otázek.

Požadovaná evaluace se bude celá zaměřovat na věcně-odbornou část realizace (tj. část, která má přímý vliv na vlastní cílové skupiny projektu) a její vývoj/postup v čase.

Hlavním cílem požadované evaluace je získat potřebnou zpětnou vazbu pro kontinuální optimalizaci přístupu k řešené problematice (a formám/způsobům jejího předávání/uchopení v rámci nastavených klíčových aktivit) i jednotlivým akcentovaným cílovým skupinám (CS) – a to jak v průběhu realizace projektu (pro umožnění implementace případných změn na základě identifikovaných zjištění), tak s ohledem na předpoklad dalších/pokračujících aktivit obdobného změření/charakteru po jeho ukončení.
Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1: Specifikace předmětu plnění ve vzorové Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 807 934 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky