Veřejná zakázka: OIP Ústí nad Labem – stavební úpravy budovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3225
Systémové číslo VZ: P17V00000457
Spisová značka: 39
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.11.2017
Nabídku podat do: 24.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OIP Ústí nad Labem – stavební úpravy budovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy spočívající v zateplení obvodového pláště budovy, výměna - zateplení střechy, výměně suterénních oken a stavebních úpravách na recepci v 1.NP. Díky těmto úpravám dojde ke značnému snížení výdajů na vytápění budovy. Rozsah prací je podobně stanoven v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu). Všechny tyto přílohy jsou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 488 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní úřad inspekce práce
 • IČO: 75046962
 • Poštovní adresa:
  Kolářská 451/13
  746 01 Opava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509697

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky