Veřejná zakázka: Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci VI.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2265
Systémové číslo: P16V00000045
Evidenční číslo zadavatele: KrPLB/ReZaP/2016/01
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 524417
Na základě předběžného oznámení:
Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci VI.
Počátek běhu lhůt: 09.02.2016
Nabídku podat do: 05.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci VI.
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
a. Základním cílem zadávacího řízení je uzavření jednotlivých Rámcových smluv s více dodavateli na služby spočívající v realizaci rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání a zájemce
o zaměstnání ve smyslu § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“), jakož i v realizaci rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance ve smyslu
§ 110 ZoZ, a to na období let 2016 - 2018 pro Úřad práce České republiky – krajskou pobočku v Liberci.
b. Veřejná zakázka je realizována z finančních prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a částečně také z prostředků státního rozpočtu ČR určených pro financování aktivní politiky zaměstnanosti.
c. Předmět této veřejné zakázky (respektive veřejná zakázka) je rozdělen na 4 samostatné části (viz Příloha č. 10 a kapitola 22 zadávací dokumentace). Každá jednotlivá část veřejné zakázky zahrnuje 1 druh rekvalifikačního kurzu. Pro lepší přehlednost rozdělil zadavatel jednotlivé rekvalifikační kurzy dle profesních oblastí.
d. Každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo více libovolných částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud se přihlásí do více částí, musí každá nabídka splňovat formální a materiální požadavky zadavatele dle této zadávací dokumentace.
e. Zadavatel uzavře Rámcovou smlouvu na každou část veřejné zakázky samostatně, tzn. celkem 4 Rámcové smlouvy, každou s více dodavateli (podle kritérií uvedených v zadávací dokumentaci) s tím, že zadávání jednotlivých veřejných zakázek, resp. uzavírání dílčích smluv bude provedeno v souladu s § 92 odst. 2 písm. a) zákona.
f. Zadavatel vybere první tři vítězné uchazeče (dodavatele) pro každou část této veřejné zakázky, s nimiž uzavře Rámcovou smlouvu. Způsob výběru bude proveden na základě hodnocení předložených nabídek způsobem uvedeným v kapitole 13 zadávací dokumentace. Závazný návrh Rámcové smlouvy s více dodavateli je přílohou zadávací dokumentace (viz Příloha č. 7).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad práce ČR
 • IČO: 72496991
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 1278/25
  170 00 Praha - Praha 7
 • Název oddělení: KRP Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512750

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 1

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy