Veřejná zakázka: Rekvalifikace Vysočina 2015 - 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1756
Systémové číslo: P15V00001743
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 514261
Na základě předběžného oznámení:
Rekvalifikace Vysočina 2015 - 2018
Počátek běhu lhůt: 23.06.2015
Nabídku podat do: 17.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekvalifikace Vysočina 2015 - 2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je komplexní organizace a zajištění rekvalifikačních kurzů dle § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s cílem získání nové kvalifikace pro uchazeče o zaměstnání
a zájemce o zaměstnání nebo zvýšení, rozšíření nebo prohloubení jejich dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.
Předmětem plnění veřejné zakázky je také zajištění rekvalifikačních kurzů (dále jen „RK“) směřujících k závěrečné zkoušce z profesní kvalifikace (dále jen „PK“) dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
2. RK budou realizovány na základě rámcových smluv uzavřených pouze s jedním uchazečem, dle ust. § 92, odst. 1, písm. a) ZVZ, na každou část VZ.
3. VZ je v souladu s § 98 ZVZ rozdělena do 27 částí. Uchazeči mohou podávat nabídky do některé nebo některých nebo všech částí VZ v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZVZ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 133 720 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad práce ČR
 • IČO: 72496991
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 1278/25
  170 00 Praha - Praha 7
 • Název oddělení: KRP Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512750

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
- Adresa pro podání nabídek prostřednictvím poštovních služeb:
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě, Brtnická 21, 586 01 Jihlava
- Adresa pro podání nabídek při osobním doručení:
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě, Brtnická 21, 586 01 Jihlava, podatelna – místnost č. 310, 2. poschodí (otevírací hodiny podatelny: pondělí a středa 8 – 17, ostatní pracovní dny 8 – 11).

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy