Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče
nadlimitní Zadáno 19.02.2013 11:30
Licence virtualizační platformy
nadlimitní Zadáno 16.01.2014 12:00
Licenční zajištění DB ORACLE
nadlimitní Zadáno 02.09.2013 12:00
"Maintenance a licence pro poštovní SMTP brány IMSVA (Inter Scan Messaging Security) "
VZ malého rozsahu Zadáno
Metodika monitoringu hodnocení situace rodin s dětmi
podlimitní Zadáno 15.04.2014 10:00
Metodika řízení projektů ČSSZ ve vazbách na platné interní akty řízení ČSSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních procesů na ČSSZ včetně zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit
nadlimitní Zadáno
"Migrace systému WebTransactions v rámci koncepce IIS ČSSZ "
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup inzerce k důchodové reformě
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2014 14:00
Nákup kancelářského papíru II.
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup notebooků včetně příslušenství pro potřeby ústředí ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2014 12:00
Nákup scannerů pro skenování dokumentů NEM ČSSZ
podlimitní Zadáno 14.08.2013 12:00
Nákup tiskových zařízení včetně souvisejících servisních služeb
nadlimitní Zadáno
Navýšení kapacity informačního systému SEP prezentovaném na webovém portálu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››