Veřejná zakázka: Navýšení kapacity informačního systému SEP prezentovaném na webovém portálu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000026
Id předchozího profilu ve VVZ: 213916

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 652
Systémové číslo: P15V00000641
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Navýšení kapacity informačního systému SEP prezentovaném na webovém portálu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity informačního systému SEP prezentovaném na webovém portálu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, a to s ohledem na potřeby projektu. Oproti projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, v jehož rámci byl IS SEP vytvořen, se významně navyšuje počet realizovaných stáží (z 840 na 2200) a také počet uživatelů, kteří služeb webového portálu využívají. Od zahájení realizace projektu se zvýšil počet uživatelů z řad poskytovatelů stáží z 1451 na 3467 (data k 30. 9. 2014), z řad zájemců o stáž z 5272 na 9972 (data k 30. 9. 2014). Lze předpokládat další nárůst počtu uživatelů. Nároky na provoz IS SEP mnohonásobně převyšují původní nastavení. Souběžné užívání IS SEP většího množství uživatelů, není za současného technického nastavení (parametry serveru a procesoru, velikost databáze) možné.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky