Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - minitendr - „Poskytování služeb systémové integrace“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 13.12.2016 09:00
Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky - II
nadlimitní Zadáno 09.12.2016 23.01.2017 12:00
nákup zákrokového stolu pro gynekologii a urologii
VZ malého rozsahu Zadávání 06.12.2016 15.12.2016 08:00
Obměna HW serverovny MPSV
nadlimitní Zadáno 30.11.2016 16.01.2017 13:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - minitendr - „Systém včasné intervence“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - minitendr - „Nový systém důchodových agend“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:30
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Konsolidace datových center a ODM stávající HW infrastruktury 2017+"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 10:30
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - minitendr - „Zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací pro MPSV“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 08:30
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „EKIS MPSV 2017+
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:00
Rámcová dohoda na nákup čistících prostředků
VZ malého rozsahu Zadávání 29.11.2016 09.12.2016 08:00
Rámcová smlouva na nákup toaletního papíru
VZ malého rozsahu Zadávání 29.11.2016 09.12.2016 08:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část - minitendr - „Obecná právní podpora ICT - III.“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 11:30
Automatické testování aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 06.12.2016 16:00
Poskytování služeb systémové integrace
nadlimitní Zrušeno 25.11.2016 07.03.2017 13:00
Rámcová smlouva na dodávky didaktických pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 06.12.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016