Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Audit a nastavení procesů v oblasti výkonu agendy oběhu dokumentů na MPSV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015 25.08.2015 10:30
Zhotovení nábytkového vybavení – OSSZ Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2015 25.08.2015 17:00
Dodávky razítek a souvisejícího materiálu pro potřeby ústřední České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2015 07.09.2015 08:00
Podpora a rozvoj ekonomického informačního systému MPSV
nadlimitní Zadáno 07.08.2015 29.09.2015 14:00
„Analýzy a odborné studie v rámci PDP Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 18.08.2015 10:00
Zabezpečení informační podpory pro nástroj Mapa DPV
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 25.08.2015 13:00
OSSZ Teplice - Energetické úspory budovy OSSZ Teplice, Přítkovská 1576
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 20.08.2015 12:00
ÚP ČR - Jihlava - rekonstrukce střechy, Brtnická 21
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.08.2015 04.08.2015 11:00
„JŘBÚ - Prodloužení servisních a provozních služeb z důvodu prodloužení projektu "OZP" k VZ "Vybudování informačního systému a webových stránek“
podlimitní Zadáno 04.08.2015 24.08.2015 13:00
„SÚIP – datová uložiště a archivace dat“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 13.08.2015 07:00
Socioekonomické hodnocení projektů - nákup a implementace SPSS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2015 31.07.2015 16:00
Investiční akce malého rozsahu - strojní; část skartovací stroj
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 06.08.2015 12:00
OSSZ Havlíčkův Brod - Energetické úspory budovy OSSZ Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 2893
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 04.08.2015 12:00
OSSZ Pelhřimov - Energetické úspory budovy OSSZ Pelhřimov, Pražská 2462
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 11.08.2015 12:00
Tiskové služby v rámci projektu „Systémová podpora procesu transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 03.08.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016