Veřejná zakázka: Nákup inzerce v tisku a online médiích II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000029
Id předchozího profilu ve VVZ: 213916

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 655
Systémové číslo: P15V00000644
Evidenční číslo zadavatele: 31/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 495063
Počátek běhu lhůt: 19.11.2014
Nabídku podat do: 17.02.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup inzerce v tisku a online médiích II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v rámci propagační kampaně projektů „Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti“ (Kooperace) a „Sdílení pracovních míst jako forma podpory dalšího vzdělávání a transferu kompetencí mezi pracovníky - domácí a zahraniční zkušenosti“ (METR), která si klade za cíl informovat širokou veřejnost České republiky o existenci, průběhu a výsledcích projektů.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části dle ustanovení § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky.
Místo plnění: Místem plnění bude sídlo zadavatele, sídlo vybraného uchazeče a v rámci plnění požadované inzerce celé území ČR.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 136 926 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky