Veřejná zakázka: Implementace individuálních rozhodovacích procesů do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00101049
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053278

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 37
Systémové číslo: P15V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 46/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492464
Počátek běhu lhůt: 04.11.2014
Nabídku podat do: 04.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Implementace individuálních rozhodovacích procesů do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy vstupních dat, zpracování metodických postupů a implementace individuálních rozhodovacích procesů do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému. MPSV od roku 2011 disponuje mikrosimulačním modelem postaveném na platformě pojistněmatematického softwaru Prophet. Rozvoj rozhodovacích procesů by měl vést k přesnějšímu zachycení chování jedinců a tím umožnit spolehlivější vyhodnocení budoucích změn v důchodovém systému. Cílem tohoto projektu je na základě předchozí studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace (dále jen „Studie proveditelnosti“), implementovat vybrané vysvětlující faktory do těch míst modelu, kde je jejich realizace možná nejen z hlediska náročnosti samotné implementace, ale i z hlediska náročnosti datové analýzy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 460 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy