Veřejná zakázka: Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00101614
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053278

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P15V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 54/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 496095
Počátek běhu lhůt: 30.12.2014
Nabídku podat do: 18.02.2015 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tří typů kancelářského papíru formátů A3 a tří typů kancelářského papíru formátů A4 pro tisková a kopírovací zařízení resortu MPSV,
a to stejné plošné hmotnosti, ale odlišující se kvalitativními parametry (např. opacitou
a bělostí) umožňující zabezpečit i specifické potřeby pracovišť (např. vysokorychlostního kopírování) jsou dodávky. Cílem a účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na dodávku kancelářského papíru pro potřeby centrálního zadavatele a pro potřeby pověřujících zadavatelů, a to na dobu 48 měsíců (4 let).Centrální zadavatel
v rámci specifikace předmětu zakázky uplatní požadavky na dlouhodobou trvanlivost papíru, jakož i na ekologicky šetrný proces bělení při jeho výrobě bez použití elementárního chloru (ECF) a požadavek, aby kancelářský papír byl založen na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně nebo udržitelně obhospodařovaných zdrojů. Více viz zadávací podmínky.
Jedná se o centralizovanou veřejnou zakázku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 90 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky