Veřejná zakázka: „OIP Středočeský kraj – rekonstrukce budovy na náměstí Barikád“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3229
Systémové číslo VZ: P17V00000461
Spisová značka: 44
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2017
Nabídku podat do: 10.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „OIP Středočeský kraj – rekonstrukce budovy na náměstí Barikád“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce směřující k rekonstrukci budovy - změna užívání, oprava fasády, repase-výměna vnějších oken, dveří a vrat stávajícího objektu, včetně řešení vnitřní technické infrastruktury. Blíže specifikováno v příloze č. 3 – Dokumentace pro provedení stavby.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona uvádíme, že Příloha č. 3 (Dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. MMR č. 169/2016 Sb.) a Příloha č. 4 (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) byly zpracovány Ing. arch. Jiřím Horákem (Studio ARCHE´S), Dostojevského 26, 746 01 Opava, IČO: 12122173.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 685 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní úřad inspekce práce
 • IČO: 75046962
 • Poštovní adresa:
  Kolářská 451/13
  746 01 Opava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509697

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky