Veřejná zakázka: Standardní evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3182
Systémové číslo: P17V00000414
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace
Datum zahájení: 26.09.2017
Nabídku podat do: 23.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Standardní evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu; zpracování procesní evaluace a ověření přínosů vzdělávacích aktivit. Předložení tohoto zhodnocení bude požadováno prostřednictvím tří dílčích výstupů - vstupní, průběžné a závěrečné zprávy.
Účelem evaluace má být ověření fungování projektu z pohledu jeho reálného průběhu v porovnání
s plánovaným nastavením, identifikovaných přínosů pro cílovou skupinu (působení aktivit na CS, se zaměřením na činnosti v KA 02 – Konference ke Světovému dni sociální práce, odborné semináře, workshopy, vzdělávací kurz, konference Podzimní a Jarní škola sociální práce), a míra zapojení cílové skupiny.
Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1: Specifikace předmětu plnění ve vzorové Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 411 735 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky