Veřejná zakázka: Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2285
Systémové číslo: P16V00000065
Spisová značka: 2016/10183 - 342
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 526039
Počátek běhu lhůt: 23.02.2016
Nabídku podat do: 06.06.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní servisní zajištění tiskových a multifunkčních zařízení zadavatele (dále jen „zařízení“) vč. dodávek veškerého potřebného spotřebního materiálu včetně příslušných tonerů do určených míst (lokalita, místnost). Předmětem plnění je zajištění:
a) pravidelné kontroly, údržby a komplexní prohlídky zařízení;
b) kompletní servis a opravy zařízení - odstranění závad, seřízení a zprovoznění zařízení, dodávka a výměnu originálních náhradních dílů případně elektroniky;
c) práce servisního technika včetně dopravného;
d) spotřební materiál - tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosové jednotky, sponky do finišeru u strojů se sešívacím finišerem apod., vše včetně dopravného; je umožněno dodávat i alternativní tonery (plně kompatibilní) a náplně do zařízení;
e) pravidelné odečty stavu počítadel jednotlivých zařízení v měsíčním cyklu s následnou rekapitulací a měsíčním vyúčtováním uskutečněných kopií (automatické či mechanické dle uvážení uchazeče týkající se způsobu realizace předmětu veřejné zakázky);
f) zpětný odběr použitého spotřebního materiálu a vadných náhradních dílů s tím, že budou uchazečem ekologicky zlikvidovány (na vyžádání dodá uchazeč potvrzení o ekologické likvidaci).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 810 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz) nebo v listinné podobě na adresu sídla zadavatele (listinná forma preferována).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky