Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2758
Systémové číslo: P16V00000397
Datum zahájení: 23.12.2016
Nabídku podat do: 13.01.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování polygrafických služeb zejména v podobě předtiskové přípravy, tisku, knihařského zpracování/vazby, předání výstupů (tiskovin) a dalších souvisejících služeb. Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky – Návrh rámcové smlouvy (závazný vzor).
S jedním vybraným dodavatelem bude pro účely plnění veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva (dále jen „rámcová smlouva“). Rámcová smlouva bude konstruována tak, aby obsahovala veškeré podmínky plnění veřejné zakázky ve vztahu ke svému obsahu. Rozsah požadovaných služeb bude vycházet z aktuálních potřeb zadavatele, které bude zadavatel detailně specifikovat v jednotlivých dílčích objednávkách.
Předpokládané počty jednotlivých výtisků (tiskovin), které budou výstupem požadované služby, jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy - Návrh rámcové smlouvy (závazný vzor).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 374 163 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Maninách 876/7
170 00 Praha - Praha 7

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky