Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na dodávky propagačních předmětů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2755
Systémové číslo: P16V00000394
Datum zahájení: 22.12.2016
Nabídku podat do: 16.01.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na dodávky propagačních předmětů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky propagačních předmětů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Výzvy – Návrh rámcové smlouvy.
Úkolem vybraného dodavatele bude výroba a dodávka propagačních předmětů dle přílohy č. 1 Výzvy – Návrh rámcové smlouvy, včetně grafického zpracování a umístění log v souladu s:
- Manuálem vizuální identity OPZ (ke stažení na https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz ) a

- Logomanuálem FDV (náhled loga a značky FDV tvoří přílohu č. 2 této výzvy)
a bude realizována vždy až po odsouhlasení jejich finálních návrhů zadavatelem (všechny manuály budou vybranému dodavateli poskytnuty na el. nosiči dat – CD či DVD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 394 194 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Maninách 876/7
170 00 Praha - Praha 7

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky