Profil zadavatele: Centrum Kociánka

  • Název: Centrum Kociánka
  • IČO: 00093378
  • Adresa:
    Kociánka 93/2, 612 00 Brno - Královo Pole
  • Adresa profilu zadavatele: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_9.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup počítačových sestav
VZ malého rozsahu Zadávání 08.08.2016 17.08.2016 09:00
Nákup kancelářských počítačů s monitory
VZ malého rozsahu Zadávání 17.06.2016 28.06.2016 08:00
Pronájem multifunkčního zařízení
VZ malého rozsahu Zadávání 14.04.2016 25.04.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016