Profil zadavatele: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  • IČO: 00025950
  • Adresa:
    Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha - Nové Město
  • Adresa profilu zadavatele: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení