Profil zadavatele: Fond dalšího vzdělávání


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů
podlimitní Zadáno 28.01.2013
Dodávky ICT (5. vypsání)
podlimitní Zadáno 22.01.2013
Zajištění vozového parku FDV
podlimitní Zadáno 09.11.2012
Dotazníkové šetření na téma zjištění úrovně finanční gramotnosti
podlimitní Zadáno 02.11.2012
Vytvoření webového portálu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání
podlimitní Zadáno 23.10.2012
Zajištění úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2012
Stravenky pro cílovou skupinu projektu
nadlimitní Zadáno 18.09.2012
Koordinační služby informačních a PR aktivit
podlimitní Zadáno 24.07.2012
Vytvoření obsahu e-learningových kurzů
podlimitní Zadáno 04.07.2012
Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů
podlimitní Zadáno 29.06.2012
Poradenské služby v oblasti sociální péče
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2012
Zajištění personální a mzdové agendy FDV
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6