Veřejná zakázka: Právní poradenství při přípravě a zadávání veřejných zakázek na dodávky služeb a zboží v rámci individuálního projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ pro Státní úřad inspekce p

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000026
Id předchozího profilu ve VVZ: 60057232

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 549
Systémové číslo: P15V00000538

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Právní poradenství při přípravě a zadávání veřejných zakázek na dodávky služeb a zboží v rámci individuálního projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ pro Státní úřad inspekce p
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb právního poradenství, konzultačních činností, kompletního zadavatelského servisu a organizace veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., O zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZ), v platném znění a zakázek malého rozsahu dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Nákup zboží a služeb se bude týkat oblasti individuálního projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 670 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní úřad inspekce práce
 • IČO: 75046962
 • Poštovní adresa:
  Kolářská 451/13
  746 01 Opava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509697

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky