Veřejná zakázka: Propagační předměty a tiskařské práce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000020
Id předchozího profilu ve VVZ: 60057232

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 543
Systémové číslo: P15V00000532
Evidenční číslo zadavatele: RS331M6/2012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 212679
Počátek běhu lhůt: 29.03.2012

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propagační předměty a tiskařské práce
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka (dále také „VZ“) je rozdělena na 2 části.
Část 1 – Tiskařské práce (dále jen „Část 1“)
Část 2 – Propagační předměty (dále jen „Část 2“).

Z dodavatelského hlediska jsou všechny části VZ řešeny nezávisle a uchazeč o VZ (dále jen „uchazeč“ nebo „dodavatel“) se proto může zúčastnit zadávacího řízení v celkovém rozsahu nebo v rozsahu libovolného počtu částí VZ. Pro každou část VZ bude vybrán 1 dodavatel, se kterým zadavatel uzavře rámcovou smlouvu. Na základě této rámcové smlouvy budou uzavírány jednotlivé dílčí objednávky - výzvy k poskytnutí plnění. Jednotlivé zakázky budou realizovány v období let 2012 – 2013 na základě dílčích objednávek nepravidelně, vždy na základě potřeb zadavatele, přičemž na každé objednávce bude uvedena informace, že je v souladu s rámcovou smlouvou. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Místo plnění: Sídlo zadavatele

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní úřad inspekce práce
 • IČO: 75046962
 • Poštovní adresa:
  Kolářská 451/13
  746 01 Opava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509697

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky