Veřejná zakázka: „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ – minitendr - „Zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných právních oblastech“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2418
Systémové číslo: P16V00000194
Evidenční číslo zadavatele: VZ 15/2016
Evidenční číslo ve VVZ: 639008
Počátek běhu lhůt: 14.06.2016
Nabídku podat do: 24.06.2016 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ – minitendr - „Zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných právních oblastech“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Dílčí smlouvy je zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných právních oblastech v předpokládaném rozsahu 2000 hodin, zejména v oblasti:
• zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě;
• zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
• zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů;
• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
Právní služby poskytované Advokátem budou spočívat zejména:
a) poskytování právní podpory ve shora uvedených právních oblastech, vč. případného zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány a institucemi;
b) poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu správního či soudního řízení ve výše uvedených oblastech práva vč. přípravy procesních strategií;
c) zpracování právních oponentur k materiálům MPSV;
d) poskytování osobních, telefonických a e-mailových konzultací;
e) poskytování dalších forem právního poradenství dle zadání MPSV.
Konkrétní rozsah poskytování právních služeb bude záviset na aktuálních potřebách Objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha - Praha 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky