Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby údržby a rozvoje ERP systému Helios Green
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2018 04.04.2018 13:00
Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR
podlimitní Hodnocení 09.11.2017 05.12.2017 10:00
Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích KrP Brno (pokladny)
nadlimitní Vyhodnoceno 03.08.2017 07.09.2017 09:00
Nákup elektromateriálu
VZ malého rozsahu Zadávání 21.07.2017 31.07.2017 10:00
Propagační předměty OPZ/OP PMP – III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2017 14.07.2017 10:00
Nákup archivačních regálů
VZ malého rozsahu Zadávání 26.06.2017 04.07.2017 09:00
Nákup potravin
VZ malého rozsahu Zadávání 22.06.2017 03.07.2017 08:00
Nákup vodomateriálu
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2017 26.06.2017 08:00
Nákup speciálního automobilu
VZ malého rozsahu Zadávání 11.04.2017 02.05.2017 08:00
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov
nadlimitní Vyhodnoceno 03.04.2017 15.05.2017 12:00
Nákup kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadávání 09.03.2017 17.03.2017 08:00
Nákup ložního prádla
VZ malého rozsahu Zadávání 08.03.2017 17.03.2017 08:00
Spotřební materiál do tiskáren 2017
podlimitní Zadávání 06.03.2017 22.03.2017 10:00
Nákup nerezového dřezu
VZ malého rozsahu Zadávání 23.02.2017 02.03.2017 08:00
Nákup gastronádob
VZ malého rozsahu Zadávání 20.02.2017 02.03.2017 08:00
všechny zakázky