Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekvalifikace – Středočeský kraj III
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ vnitřně členěna do 19 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na provedení rekvalifikačních kurzů s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. V rámci zadávacího řízení bude uzavřeno celkem 19 rámcových smluv. Uchazeči mohou podávat nabídky do některé/některých nebo všech částí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09. 02. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 02. 12. 2015