Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je revitalizace objektu č.p 205 CSS Hrabyně. Stavební práce spočívají v zateplení obálky budovy, zateplení stropní konstrukce a výměnou výplní otvorů a ochranu objektů před bleskem. Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení se zaměřuje na základě provedeného stavebně technického průzkumu a energetického auditu na čtyři hlavní problémy. Svislé konstrukce obvodového pláště, vodorovné konstrukce střešního pláště, výplně otvorů a ochranu objektů před bleskem.
Projekt je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Hrabyně, č.p. 3/202, 747 63 Hrabyně nebo elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)
Kontakt: Bc. Zdeněk Trojek, technický náměstek, e-mail: trojek@csshrabyne.cz, tel: +420 724 133 660.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 11.12.2017 10:00
Datum zahájení: 21.11.2017 14:57