Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky mají být průběžné celoroční dodávky propanu pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků v majetku zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: TYPAZ, s.r.o.
Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4
Kontakt: Kontaktní osoba: p. Jaroslava Majdlochová
tel. +420 222 521 445
e-mail: typaz@volny.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.05.2017 12:00
Datum zahájení: 03.04.2017 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: