Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení
Odesílatel Lucie Novosadová
Organizace odesílatele Osigeno s.r.o. [IČO: 27761746]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2017 14:57:56
Předmět Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

viz příloha


Přílohy
- Zadáv.dokum. podepsaná.pdf (5.99 MB)
- Výzva podepsaná.pdf (1.19 MB)