Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov
Odesílatel Petr Čichovský
Organizace odesílatele Centrum sociálních služeb Tloskov [IČO: 00640841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2017 09:31:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k předmětné veřejné zakázce


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2.pdf (288.72 KB)