Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov
Odesílatel Petr Čichovský
Organizace odesílatele Centrum sociálních služeb Tloskov [IČO: 00640841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2017 08:56:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna termínu lhůty pro podání nabídek