Veřejná zakázka: Nový systém důchodových agend

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 3192
Systémové číslo VZ: P17V00000424
Evidenční číslo zadavatele: VZ 27/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-021353
Datum zahájení: 18.10.2017
Nabídku podat do: 16.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nový systém důchodových agend
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a dodání řešení v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – konkrétně Nového systému důchodových agend (dále jen „NSDA“ nebo „Systém“), včetně ověření jeho vlastností formou dodání prototypu, jeho nasazení do ověřovacího a produktivního provozu, zajištění provozu systému a zajištění jeho souladu s platnou legislativou formou rozvoje. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části:
• provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému;
• vytvoření, dodání a zprovoznění plně funkčního prototypu Systému v prostředí zadavatele, včetně úvodní migrace dat zadavatele či třetích osob pro zajištění ověřovacího provozu;
• vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně případné domigrace dat zadavatele či třetích osob;
• vytvoření a dodání dokumentace vztahující se k Systému;
• poskytnutí služeb provozu a správy Systému, podpory jeho uživatelů po jeho uvedení do provozu;
• poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků; a
• poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce a koncové uživatele Systému.
Podrobně je uvedeno v zadávací dokumentaci.

POZOR!!! Přílohy č. 5, 7, 8, 10 a 11 zadávací dokumentace obsahují důvěrné informace. Tyto části zadávací dokumentace budou poskytnuty dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 9 zadávací dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Více informací viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 299 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz), na profilu zadavatele: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html; konkrétně k veřejné zakázce: https://mpsv.ezak.cz/vz00003192 více viz ZD.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků